front_banner

front_banner

קמ חשב

משה קצין, כלכלן בכיר
מומחה בתחום רכב והובלות

מנהל חשב מערכות מידע בע”מ
טלפון 03-6954159 | פקס: 03-6954174

נתונים כלכליים שימושיים
מדד המחירים 100.7 נק’
ריבית פריים 1.60%
שכר ממוצע 9673 ₪
שכר מינימום 5000 ₪
שכר חציוני 6707 ₪

 • הזמנת חו”ד כלכלית
  איך להזמין חוות דעת של מומחה? להלן מפורטים המסמכים והנתונים שרצוי לשלוח אלי ו / או  להכינם לשיחתנו הטלפונית בעת הזמנת חוות דעת. ככל שמספר הפרטים והמסמכים מפורט יותר ,...
 • ק”מ חשב – רכב
  התעריפים של ק”מ חשב , מיועדים להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד של עובד שכיר , עצמאי ובין חברות רכב בקיבוץ ורכב ליסינג. הצעה לתשלום החזר הוצאות רכב פרטי עבור נסיעה בתפקיד,...
 • פסקי דין
  רשימת פסקי דין נבחרים לפי קבוצות מיון שונות המבוססות על חו”ד של משה קצין. רשימת פס”ד נבחרים של בית המשפט העליון בעניין תשלום פיצוי לנכים עבור ניידות. רשימת פס”ד נבחרים בהם...
 • פרסומים
  מחירון רכב ואחזקתו עורך : משה קצין מקור המידע הבלעדי לעלויות אחזקת רכב מ-1976 המחירון הבלעדי, המלא, המעודכן והשימושי ביותר בתחום הרכב בישראל; הוא משמש את כל הצרכנים והספקים של...